iSeries als HTTP-server

Duur: 1 dag
Code: TCPWB

Deze cursus is bedoeld voor degene, die de iSeries (AS/400) als webserver moet configureren. Dit configureren wordt dus uitgebreid besproken.

Het interessante van deze cursus is, dat de deelnemer na afloop zeer snel een iSeries (AS/400) als webserver operationeel kan maken. Die iSeries (AS/400) zou dan bij wijze van experiment als intranet-webserver kunnen dienen. Tijdens deze try-out kan het systeembeheer ervaring opdoen met het beheren van de iSeries (AS/400) als webserver.

Aan de orde komen onder andere:

 • de HTTP-server starten
 • autorisaties instellen
 • het configuratiebestand inrichten met o.a.
 • Pass-directives
 • security-directives
 • logging-directives
 • De instellingen zullen zowel via de CL-commando's op "groene schermen", als via de Operations Navigator worden uitgevoerd.

  Bovendien wordt er tijdens de cursus kort aandacht besteed aan het werken met HTML. Hierdoor kan de deelnemer webpages op de iSeries (AS/400) aanmaken, waarbij vooral de locatie van de documenten in de diversen bestandsystemen van het IFS van belang is.


  < Terug